Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa EEAT 2022-4

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu nižšie.

Jasovská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu, neďaleko východného okraja Jasovskej planiny, na južnom okraji obce Jasov. Dolný vchod do jaskyne je na pravom brehu Bodvy v nadmorskej výške 257 m, na východnom úpätí Jasovskej skaly, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras.Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch bývalým ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m. Z rôznych tvarov riečnej modelácie sú najvýraznejšie stropné korytá. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy.

Vydaná:4.5.2022
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Motív:175.výročie sprístupnenia 1846-2021
Autor motívu:Adrian Ferda
Názov
Čísla
Cena
EEAT 2022-4 (podpis A.Ferda)
Jasovská jaskyňa
EE-podpis A.Ferda
Čísla:
370
Cena s DPH /
 
9,90
posledný kus