Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie novinka

Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie (EEEP 2023-1) známka+podpis A .Ferda
Vydaná:10.11.2023
Náklad:5.000 ks
Číslovanie:1÷5000 bežné vydanie
Autor návrhu:Adrian Ferda
Miesto predaja:TiC a suvenírové predajne v SR; hlavný predaj 29.11.2023 v Múzejnom obchode SNM na Bratislavskom hrade

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Poštová známka:SK známka č. 794/23 z 19.5.2023, autorka výtvar.návrhu: Mgr.art. Marianna Žálec Varcholová
Prílež.pošt.pečiatka:PPP č.35/23 z 2.6.2023 - "Uvedenie poštovej známky 200. výročie dostavníkovej pošty Bratislava-Viedeň", autor návrhu: Adrian Ferda
Názov
Čísla
Cena
EEFP 2023-1 (známka+pečiatka)
Expresná dostavníková pošta Viedeň-BA 200.výročie
Eurosuvenír EE-známka+pečiatka
Čísla:
Cena s DPH /
 
9,90
posledné 2 ks