Malacky novinka

Malacky EEES 2022-1 pečiatka červená

Obrázok je iba ilustračný.

Pálfiovský kaštieľ v Malackách je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok nachádzajúca sa v okresnom meste Malacky na západnom Slovensku. Kaštieľ má bohatú históriu. Počas svojej existencie bol sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenským skladom i nemocnicou.

Vydaná:10.9.2022
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1-5000 bežné vydanie
Miesto predaja:Základná škola Dr. J. Dérera Generála Milana Rastislava Štefánika 1175/7 901 01 Malacky
Názov
Čísla
Cena
EEES 2022-1 (pečiatka červená)
Malacky
EE-pečiatka červená (vydaná 10.9.2022)
Čísla:
1649
Cena s DPH /
 
6,90
posledný kus