Chatam Sofer novinka

Chatam Sofer EEBS 2022-6 pečiatka
Vydaná3.6.2022
Náklad:3.000 ks
Číslovanie:1÷2900 bežné vydanie
Míesto predaja:BZB Incheba Bratislava

Príležitostná pečiatka pripomína 20. výročie realizácie rekonštrukcie areálu (2000÷2002) - postavenie a otvorenie súčasného dôstojného pamätníka Chatama Sofera, autorom ktorého je arch. Martin Kvasnica.

Obrázok je iba ilustračný, skutočné čísla si vyberiete v roletovom menu (-vyberte- ) nižšie.

Chatam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber, bol významný židovský rabín a učenec úzko spojený s Prešporkom v prvej polovici 19. storočia. Narodil sa 24. septembra 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Študoval hebrejčinu, Tóru a Talmud. Dôsledným štúdiom a hlbokými vedomosťami vynikal azda po celý svoj život. Absolvoval rabínsku školu v Mainzi a neskôr sa stal žiakom frankfurtského rabína Adlera. Pôsobil v Českej republike, v neďalekom rakúskom Burgenlande a 13. októbra 1806 začal pôsobiť už ako hlavný rabín v židovskej obci v Bratislave. Tento post zastával 33 rokov. Založil úspešnú ješivu – rabínske učilište, z ktorého odchádzali jeho žiaci do rôznych kútov Európy, aj mimo nej. Bol významným učiteľom, vykladačom Tóry a radcom s dosahom dokonca údajne až k európskym šľachtickým dvorom. 

Názov
Čísla
Cena
EEBS 2022-6 (pečiatka)
Chatam Sofer
SK-pečiatka
Čísla:
2815
Cena s DPH /
 
25,90
posledný kus