Múzeum SNP5 Ján Golian

Múzeum SNP5 EEAA 2021-5 pečiatka BB

Obrázok je iba ilustračný.

Ján Golian bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ Slovenského národného povstania na strednom Slovensku. Pôvodne dôstojník československej armády. Počas druhej svetovej vojny štábny dôstojník vojnovej slovenskej armády. Aktívne sa zapojil do protinacistického odboja.

Vydaná21.8.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary
Míesto predaja:MÚZEUM SNP Banská Bystrica
Názov
Čísla
Cena
EEAA 2021-5 (pečiatka BB)
Múzeum SNP5 Ján Golian
SK-pečiatka BB
Čísla:
2235
Cena s DPH /
 
7,90
posledný kus