Začiatok razby československých mincí EECW 2021-2

Začiatok razby Československých mincí EECW 2021-2

Obrázok je iba ilustračný.

Mincovňa Kremnica začala raziť prvé československé mince - dvadsaťhalierniky 2. júna 1921. Od júna 1921 do konca roka vyrobili v Kremnici 40 mil. kusov dvadsaťhaliernikov a 3 mil. kusov päťdesiathaliernikov. Po vydaní päťhaliernikov, desaťhaliernikov a korún, bola sústava drobných mincí vybudovaná tak, že už začiatkom decembra 1924 mohlo Československo na svojom území zrušiť platnosť rakúsko-uhorských drobných mincí, ktoré v tej dobe obliehali na našom území. 

Vydaná18.9.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1÷4000 bežné vydanie, 4001÷5000 Anniversary (101-600 Foldre)
Míesto predaja:Historická účelová budova VSM (Námestie Maratónu mieru 2)
Názov
Čísla
Cena
EECW 2021-2 (bežné čísla)
Začiatok razby československých mincí
SK-bežné čísla (aktualizácia 18.9.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
5,90
skladom
EECW 2021-2 (zaujímavé čísla)
Začiatok razby československých mincí
SK-zaujímavé čísla (aktualizácia 18.9.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
6,90
skladom
EECW 2021-2 (ročníky)
Začiatok razby československých mincí
SK-ročníky (aktualizácia 18.9.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
9,90
skladom
EECW 2021-2 (dvojičky)
Začiatok razby československých mincí
SK-dvojičky (aktualizácia 18.9.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
 
20,90
skladom