Bratislava SND

Bratislava SND EEAB 2020-5 pečiatka

Obrázok je iba ilustračný.

Slovenské národné divadlo je jednou z najvýznamnejších, tzv. erbových kultúrnych inštitúcií Slovenska. Svoje dejiny začalo písať krátko po vzniku prvej česko-slovenskej republiky v roku 1920. Sídli v Bratislave. Dnešné Slovenské národné divadlo je tzv. divadlom verejnej služby. Je tvorené troma zložkami so stálymi profesionálnymi súbormi: Činohra, Opera a Balet. 

Vydaná18.6.2021
Náklad:5000 ks
Číslovanie:1-4000 bežné vydanie, 4001-5000 Anniversary
Míesto predaja:Výstavisko Incheba
Názov
Čísla
Cena
EEAB 2020-5 (pečiatka)
Bratislava SND
SK-pečiatka(aktualizácia 18.6.2021)
Čísla:
Cena s DPH /
15,90 €
9,90
skladom